Rubrika: PRÁVNICKÉ OSOBY

  • Máme zkušenosti při rozjezdu nových s.r.o.
  • Účetnictví pro s.r.o., neziskové organizace.
  • Optimalizujeme daňové výdaje.
  • On-line komunikace, šetříme Vám čas.
  • Importujeme faktury z Vašich e-shopů.
  • Jsme spolehlivý tým, který je Vám k dispozici.
  • Přebíráme odpovědnost za daňové povinnosti.
  • S úřady komunikujeme za Vás.
  • S námi platíte daně až 30.června.

Silniční daň

Silniční daň

Silniční daň je hrazena fyzickou nebo právnickou osobou, zapsanou v technickém průkazu vozidla jako provozovatel/držitel. Dále zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady zaměstnancům. Která vozidla podléhají silniční dani V přiznání se uvádí vozidla, kterým byla přidělena SPZ a jsou provozována v České republice a používána k podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. U fyzických osob se činností rozumí příjmy spadající pod §7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z…

celý článek...

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí její přiznání a platba je povinností majitele domu, bytu, stavby, pozemku. Přiznání daně z nemovitých věcí si musí každý poplatník vyplnit a podat na příslušný finanční úřad nejpozději k 31.lednu daného kalendářního roku. Pokud nedojde ke změně, již nemusíte přiznání podávat na každý další kalendářní rok. V případě změny, přístavby, prodeje, koupě v průběhu roku, můžete následující rok podat buďto dílčí daňové přiznání, nebo řádné přiznání…

celý článek...

Zdanění kryptoměn

Zdanění kryptoměn

Jak na zdanění kryptoměn? Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se jedná o movitý majetek. Příjmy u fyzických osob z tohoto obchodu patří mezi ostatní příjmy dle §10 zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb. Nejedná se o cenný papír. Obchodovat s kryptoměnami mohou zaměstnanci, fyzické osoby, podnikatelé i právnické osoby. nejedná se o investici, a nemůžeme uplatnit časový test, kdy pokud je investice držena více…

celý článek...