Zdanění kryptoměn

Jak na zdanění kryptoměn?

Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se jedná o movitý majetek. Příjmy u fyzických osob z tohoto obchodu patří mezi ostatní příjmy dle §10 zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb. Nejedná se o cenný papír.

Obchodovat s kryptoměnami mohou zaměstnanci, fyzické osoby, podnikatelé i právnické osoby.

 • nejedná se o investici, a nemůžeme uplatnit časový test, kdy pokud je investice držena více jak tři roky nedaní se.
 • Buďto se s kryptoměnou obchoduje, nebo se těží.

Zdanění u zaměstnanců:Zdanění kryptoměn

 • Pokud je zisk z tohoto obchodu nižší než 30 tis. Kč, může zaměstnanec využít osvobození od daně. Do ročního limitu počítají všechny příležitostné příjmy. Pokud se tento limit překročí, už se daní celý „příležitostný“ příjem, i těch prvních třicet tisíc korun, nikoliv jen to, co je nad nimi. Do daňového přiznání patří tato položka do přílohy č. 2. Základ daně dle §10 neumožňuje dosahovat záporné hodnoty.  
 • Upozorňujeme, že je i názor, že na tento příjem osvobození využít nelze. Vzhledem k tomu, že jde o nové a vyvíjející se téma, bude v nejbližších letech záležet na Finanční správě.
 • Daň z kryptoměn je 15 %.

Zdanění u podnikatelů, právnických osob:

 • Podnikající fyzická osoba daní zisk z kryptoměn sazbou 15 % do 48 násobku průměrné mzdy, vše nad to se daní 23 %, pokud je tento příjem v rámci podnikatelské činnosti. 
 • Kdo využívá zdanění dle výdajů může od příjmu z kryptoměny odečíst jediný náklad, a tím je cena nákupu kryptoměn. Nelze odečítat například náklady na provoz kanceláře, na pořízení vybavení apod. Příjem z kryptoměn nelze umístit do příjmů kapitálových.
 • Platí to jak při směně na běžnou měnu v CZK, EUR, tak při směně kryptoměn mezi sebou, ale též při výročním přecenění. I zde se jedná o §10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Zejména firmy musejí mít vytvořenu směrnici pro oceňování kryptoměn, například průměrnou hodnotou ze třech burz, co je nejčastější praxí. K přecenění nakoupených kryptoměn se přistoupí na konci účetního období, z toho se vypočte zisk nebo ztráta a promítne se do výsledků hospodaření a základu daně z příjmů. 
 • Účetní jednotka má povinnost provést inventarizaci min. k poslednímu dni účetního období
 • Právnická osoba odvádí daň ve výši 19 % základu daně. Případná ztráta z obchodování s kryptoměnami se nedá rozložit do dalších období. 

Publikováno: 17.1.2022