Rubrika: Nezařazené příspěvky

Daňové úroky z prodlení platby daní

Daňové úroky z prodlení platby daní Pokud neuhradíte daň včas, bude tento prohřešek sankciován ze strany finančního úřadu úrokem z prodlení. Tento úrok se uplatňuje od čtvrtého kalendářního dne, toleranční doba pěti pracovních dnů skončila v roce 2020. Pro výpočet úroků z prodlení je rozhodující, kdy byla daň připsána na bankovní účet finančního úřadu. Daňový řád, zákon č. 280/2009 Sb., upravuje úroky z prodlení, v §252, kde odkazuje na občanský…

celý článek...

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí její přiznání a platba je povinností majitele domu, bytu, stavby, pozemku. Přiznání daně z nemovitých věcí si musí každý poplatník vyplnit a podat na příslušný finanční úřad nejpozději k 31.lednu daného kalendářního roku. Pokud nedojde ke změně, již nemusíte přiznání podávat na každý další kalendářní rok. V případě změny, přístavby, prodeje, koupě v průběhu roku, můžete následující rok podat buďto dílčí daňové přiznání, nebo řádné přiznání…

celý článek...

Datové schránky pro fyzické osoby

Švarc systém a nelegální práce

Všem podnikatelům, OSVČ budou od ledna 2023 zřízeny datové schránky pro fyzické osoby. Na základě novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek (DS). Obsluha datové schránky může být pro některé fyzické osoby, podnikatele problémem. Je to další administrativní i finanční zátěž související s jejich podnikáním. Kdo bude mít datovou schránku Každé právnické osobě – nejen firmám zapsaným v obchodním rejstříku…

celý článek...