Rubrika: Nezařazené příspěvky

Archivace účetních, daňových dokladů

Archivace účetních, daňových dokladů, záznamů, faktur je jednou z povinností účetní jednotky. Archivovat doklady musí účetní jednotka ze zákona č. 563/1991 Sb, zákon o účetnictví. Naši klienti dostávají po skončení kalendářního roku a podáním všech přiznání veškeré doklady v archivační krabici. Naší snahou je, minimalizovat množství předávaných dokladů, ale samozřejmě při dodržení všech zákonných předpisů. Část dokumentů je předáváno na CD, část v písemné formě. Při případné kontrole ze strany…

celý článek...

Daňové novinky pro podnikatele

daňový kalendář

Vláda v loňském roce schválila daňové novinky pro podnikatele novelou daňového řádu. Novela obsahuje několik zásadních změn pro správu daní. Navrhovaná novela snižuje úroky: Úrok výše úroku úrok z daňového odpočtu platí FÚ 0,5 * (repo + 8 %) úrok z neoprávněného vymáhání platí FÚ zrušen úrok z nesprávně stanovené daně platí FÚ repo + 8 % úrok z posečkané částky – platí daňový subjekt 0,5 * (repo + 8…

celý článek...

Daňový poradce Vám pomůže …

Komora daňový ch poradců

Daňový poradce Vám pomůže vyřešit problémy s daněmi, účetnictvím, kontakty s úřady. Daňový poradce může podat daňové přiznání až v červnu a ušetřit úroky z prodlení – na začátku roku máte jistě spoustu jiných výdajů, mimo daně, ručí za zpracované přiznání a má uzavřenu pojistnou smlouvu, bez uzavřené smlouvy nemůže být členem Komory daňových poradců ČR, § 8, odst. 4 zákona č. 523/1992, má profesní znalosti a ušetří Vám na…

celý článek...