Rubrika: Nezařazené příspěvky

Daňové novinky pro podnikatele

daňový kalendář

Vláda v loňském roce schválila daňové novinky pro podnikatele novelou daňového řádu. Novela obsahuje několik zásadních změn pro správu daní. Navrhovaná novela snižuje úroky: Úrok výše úroku úrok z daňového odpočtu platí FÚ 0,5 * (repo + 8 %) úrok z neoprávněného vymáhání platí FÚ zrušen úrok z nesprávně stanovené daně platí FÚ repo + 8 % úrok z posečkané částky – platí daňový subjekt 0,5 * (repo + 8…

celý článek...

Daňový poradce Vám pomůže …

Komora daňový ch poradců

Daňový poradce Vám pomůže vyřešit problémy s daněmi, účetnictvím, kontakty s úřady. Daňový poradce může podat daňové přiznání až v červnu a ušetřit úroky z prodlení – na začátku roku máte jistě spoustu jiných výdajů, mimo daně, ručí za zpracované přiznání a má uzavřenu pojistnou smlouvu, bez uzavřené smlouvy nemůže být členem Komory daňových poradců ČR, § 8, odst. 4 zákona č. 523/1992, má profesní znalosti a ušetří Vám na…

celý článek...

Používání firemního vozidla k firemním účelům

Používání firemního vozidla k firemním účelům je jednou z podmínek daňového uplatnění výdajů s tímto provozem spojených Používání firemního vozidla pouze k firemním účelům všemi zaměstnanci a veškeré náklady spojené s provozem jsou daňovými náklady (odpisy majetku, nákup pohonných hmot, opravy a údržba vozidla, parkovné, nájem parkovacích míst…). Rovněž si můžete v plné výši uplatnit odpočet DPH z těchto plnění. Dokladem o tom, že vozidlo používáte jen k firemním účelům…

celý článek...