Rubrika: Nezařazené příspěvky

Roční inventarizace majetku

Roční inventarizace majetku

Roční inventarizace majetku, závazků, pohledávek – zboží, materiálu, investičního majetku, závazků a pohledávek. Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., jsou účetní jednotky povinny inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a § 30. Dále se v zákoně uvádí: účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. V páté části výše uvedeného zákona je inventarizace specifikována Inventarizace majetku a závazků….

celý článek...

Rozhlasový či televizní poplatek u podnikání

čt

Rozhlasový či televizní poplatek u podnikání. Další z povinností podnikatelů a právnických osob je registrace a placení poplatků za držení rozhlasového a televizního přijímače. Rozhlasový a televizní poplatek – často se na tuto povinnost zapomíná. Rozhlasový poplatek: Rozhlasový či televizní poplatek. Právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají. Co je…

celý článek...

Náležitosti faktur, daňových dokladů, obchodních listin

Převzetí vedení účetnictví, daňové evidence, mezd

Náležitosti faktur, daňových dokladů, obchodních listin – doklady, které vydává firma, či podnikatel by měly obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v obchodním zákoníku, občanském zákoníku, zákonu o DPH, zákonu o účetnictví, živnostenském zákoně a dalších právních předpisech. Ty nejdůležitější uvádíme níže. Nejedná se jen o náležitosti faktur, daňových dokladů, obchodních listin. Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 435 je uvedeno, co je povinen podnikatel uvádět na obchodních listinách, které…

celý článek...