Daňové novinky pro podnikatele Ozdravný balíček

Daňové novinky pro podnikatele Ozdravný balíček. Poslanecká sněmovna schválila návrh ozdravného balíčku. Návrh zamíří k projednání Senátem ČR tak, aby opatření mohla začít platit již od 1. ledna 2024.

Z tohoto balíčku vybíráme jen některé informace, které ovlivní podnikání:

1.  Zvýšení daně z příjmů právnických osob

Vláda navrhuje zvýšení z 19 % na 21 %.

2. Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance

Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %.

3. Zvýšení daně z nemovitosti a její pravidelná valorizace

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí přibližně na 1,8násobek a zavedení automatické valorizace daňové povinnosti podle inflace.
Od roku 2025 dále vláda navrhuje zavést podle růstu inflace automatický valorizační mechanismus daně tzv. inflačním koeficientem.

4. Omezení výjimek Daňové novinky pro podnikatele Ozdravný balíček

Vláda navrhuje omezující daňovou uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob:

  • snížení slevy na dani na manželku, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku,
  • zrušení tzv. školkovného, neboli slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení,
  • zrušit slevu na dani na studenta,
  • zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům, pouze do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 20 162 Kč ročně). Zaměstnanec bude moci nadále jako doposud čerpat např. příspěvek na zájezdy, kulturní nebo sportovní akce, na tištěné knihy apod. Penzijní spoření zůstane nadále stejně zvýhodněné.
  • zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům.

5. Další změny

  • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.
  • Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

6. Odvody u OSVČ

Vláda navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5procentních bodů ročně. Zároveň se navrhuje, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně.

7. Odvody z dohod o provedení práce

Nově se stanovují dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, pracujícího na dohodu o provedení práce:Daňové novinky pro podnikatele

  • první limit u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy a
  • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Pokud zaměstnanec překročí, jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

8. Ostatní příjmy

Zvýšení ceny dálniční známky z 1 500 na 2 300 Kč/rok od 1.3.2024

9. Revize sazeb DPH

Redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %. Snížených sazeb DPH ve výši 12 % vláda současně snižuje DPH u řady aktuálně citlivého zboží a služeb jako např. u potravin bez nápojů, vybraných léků či farmaceutických výrobků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb. Speciální položkou jsou knihy, které vláda navrhuje DPH vůbec nezatěžovat a aplikovat nulovou sazbu. Naopak položky, které byly zařazeny do snížené sazby, navrhuje vláda přesunout do základní sazby DPH. Konkrétně se jedná o kadeřnické a holičské služby, točené pivo, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny.

Publikováno: 18.10.2023