Daňový kalendář

Daně je nutné platit včas, ve správné výši, na správný bankovní účet a pod správným variabilním symbolem, mějte po ruce daňový kalendář.

Níže uvádíme nejběžnější daňové povinnosti, termíny, kdy mají být peníze již připsány na bankovní účet příslušného finančního úřadu.

Daňový kalendář splatnosti daní dle jednotlivých termínů:

  • daň z příjmů právnických a fyzických osob, OSVČ, s námi  30.6.,
  • záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob, 15.3., 15.6., 15.9 a 15.12.,
  • záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (mzdy) do 20. dne následujícího měsíce,daňový kalendář
  • daň z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (dohody o provedení práce) do 30. dne následujícího měsíce,
  • daň z přidané hodnoty, u měsíčních a čtvrtletních plátců do 25. dne následujícího měsíce,
  • daň silniční doplatek daně do 31. 1. následujícího roku,
  • zálohy na silniční daň 15. 4,  15.7,  15.10,  15.12.,
  • daň z nemovitých věcí 31.5.,
  • daň z nemovitých věcí, druhá splátka poplatníků s daní vyšší než 5 tis. Kč do 30.11.

Naši klienti dostávají v emailu veškeré podklady pro platby daní, částku, termíny, variabilní symbol, čísla bankovních účtů.

Daň je uhrazena až připsáním na bankovní účet příslušného finančního úřadu.

Každá daň má svůj speciální bankovní účet, respektive jeho předčíslí.

Variabilní symbol při platbě daní je DIČ bez CZ. U právnických osob je to IČ, u fyzických osob je to rodné číslo bez lomítka.

Daňový kalendář obsahuje pouze vybrané druhy daní.

Aktualizováno: 14. 7. 2021