Rubrika: MZDY

  • Zpracování mezd, dohod o provedení práce, pracovní činnosti.
  • Včetně ročního zúčtování záloh.
  • K dispozici vzory pracovních smluv, prohlášení…
  • Kontroly probíhají v naší kanceláři.
  • Informujeme o změnách minimální mzdy.
  • Řešíme dotace z úřadu práce.
  • Informujeme o daňových benefitech.
  • Zpracujeme cestovní náhrady.

Dohoda o provedení práce

dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce v roce 2024, její změny, limity, dovolená a výpočet. V současné době probíhá legislativní proces, a níže uvedené údaje nemusí být platné od roku 2024, popř. od 1.7.2024. Dohoda o provedení práce představuje velmi výhodnou smlouvu pro studenty, důchodce, nebo maminky na rodičovské dovolené.  Dohoda o provedení práce je založena na písemném ujednání, jedno vyhotovení musí obdržet zaměstnanec, přesná pravidla určuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník…

celý článek...

Minimální mzda

Poskytujte stravenky svým zaměstnancům paušálně

Minimální mzda pro Vaše zaměstnance se opět od nového roku mění Nová výše minimální mzdy od 1. 1. 2024 je ve výši 18 900 Kč. Výše minimální mzdy od 1. 1. 2023 ve výši 17 300 Kč za měsíc, 103,80 Kč za hodinu. Do 31. 12. 2022 činila minimální mzda 16 200 Kč za měsíc. Jste připraveni na případné dodatky k pracovním smlouvám? Kontaktujte nás včas. Minimální mzda pro Vaše…

celý článek...

Evidenční list důchodové pojištění ELDP

ČSSZ

Evidenční list důchodové pojištění ELDP Jednou z povinností zaměstnavatele je vypracování tohoto stejnopisu a jeho předložení České správě sociálního zabezpečení. Tuto povinnost ukládá zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel tento stejnopis vyhotovuje jednou ročně, popřípadě za část kalendářního roku. Evidenční list důchodové pojištění se nevede při dohodě o provedení práce či dohodě o pracovní činnosti. Vyhotovení ELDP se provede nejpozději do 30 . dubna následujícího…

celý článek...