Rubrika: MZDY

  • mzdyZpracování mezd pracovních poměrů, dohod o provedení práce, pracovní činnosti.
  • včetně ročního zúčtování záloh.
  • K dispozici vzory pracovních smluv, prohlášení…
  • Kontroly probíhají v naší kanceláři.
  • Informujeme o změnách minimální mzdy.
  • Řešíme dotace z úřadu práce.
  • Informujeme o daňových benefitech.
  • Zpracujeme cestovní náhrady.

Odměna jednatele společnosti

Odměna jednatele společnosti, její vyplácení je možné na základě smlouvy o výkonu funkce. Jednatel společnosti pak na základě této smlouvy může, pokud je to uvedeno ve smlouvě využívat tyto benefity: dostávat příspěvek na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění do limitu daného zákonem, mít k dispozici služební vozidlo, příspěvek na stravování, proplaceny cestovní náhrady, využívat služební telefon. Zároveň je jednatel povinen pracovat loajálně, s potřebnými znalostmi, s pečlivostí řádného hospodáře. Odměna…

celý článek...

Dovolená zaměstnanců

Dovolená zaměstnanců je pro mnoho zaměstnavatelů někdy oříšek… Dovolenou řeší zákoník práce č. 262/2006 Sb., v části IX., Hlava 1 až 4. § 211 až 223. Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, náleží dovolená a pokud zaměstnanec pracuje u jednoho zaměstnavatele minimálně 60 dnů v kalendářním roce. Výpočet dovolené v průběhu kalendářního roku Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Pokud…

celý článek...

Dostávají Vaši zaměstnanci alespoň minimální mzdu

Dostávají Vaši zaměstnanci alespoň minimální mzdu? Nová navrhovaná výše minimální mzdy od 1. 1. 2021 ve výši 15 200 Kč za měsíc. Do 31. 12. 2020 činila minimální mzda 14 600 Kč za měsíc. Do 31. 12. 2019 činila minimální mzda 13 350 Kč za měsíc. Do 31. 12. 2018 činila minimální mzda 12 200 Kč za měsíc. Do 31. 12. 2017 činila minimální mzda 11 000 Kč za měsíc….

celý článek...