Minimální mzda

Minimální mzda pro Vaše zaměstnance se opět od nového roku mění

Nová výše minimální mzdy od 1. 1. 2024 je ve výši 18 900 Kč.

Výše minimální mzdy od 1. 1. 2023 ve výši 17 300 Kč za měsíc, 103,80 Kč za hodinu.
Do 31. 12. 2022 činila minimální mzda 16 200 Kč za měsíc.

Jste připraveni na případné dodatky k pracovním smlouvám? Kontaktujte nás včas.

Minimální mzda pro Vaše zaměstnance je stanovena jako hrubá mzda, ze které se zaměstnanci odečítá zdravotní, sociální pojistné a daň ( zálohová či srážková daň fyzických osob).

Dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy specifikovány v §3 pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Tyto úrovně jsou odstupňovány dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.

Skupina prací a minimální mzda pro Vaše zaměstnance platná pro rok 2023:

1 za hodinu 103,80 Kč za měsíc 17 300,- Kč
skupina prací 2, hodinová sazba 106,50 Kč, měsíční sazba 17 900 Kč
skupina prací 3                               117,50                                   19 700 Kč
skupina prací 4                               129,80                                  21 800 Kč
skupina prací 5                               143,30                                  24  100 Kč
skupina prací 6                              158,20                                   26 600 Kč
skupina prací 7                               174,70                                   29 400 Kč
skupina prací 8                              207,60                                   34 600 Kč.

V příloze k tomuto nařízení vlády jsou specifikovány jednotlivé skupiny prací. Velice zjednodušeně lze specifikovat dané skupiny:

1. skupina prací:

jednotlivé pracovní úkony stejného druhu konané podle přesného zadání, manipulační práce s jednoduchými pomůckami a nástroji.
příklady prací: pomocné práce při výrobě jídel, mytí a čištění nádobí, provádění běžného úklidu, obsluha jednoduchých tiskáren, doručování různých druhů zásilek.

2. skupina prací:Minimální mzda

stejnorodé práce s přesně vymezenými výstupy, s možností volby jiného postupu. Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením pracovních postupů.
příklady prací: vedení jednoduchých evidencí, řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t, prodej pohonných hmot a doplňkového sortimentu u čerpacích stanic, nabídka a prodej omezeného sortimentu zboží, např. tisku, tabákových výrobků ve stáncích.

3. skupina prací:

různorodé práce se zadáním podle obvyklých postupů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů, předvídavost, operativnost.
příklady prací: pokladní manipulace s peněžní hotovostí, fakturace, řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 t, provádění generálních oprav automobilů, kominické práce včetně vložkování komínů, kadeřnické práce, opravy a seřizování jízdních kol, celková oprava náramkových hodinek, samostatný prodej zboží nebo služeb vyžadující speciální odborné znalosti, vyřizování reklamací.

4. skupina prací:

odborné práce s ucelenými samostatnými systémy. Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů. Nároky na přizpůsobivost různým podmínkách, na logické myšlení a určitou představivost. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.
příklady prací: výpočet mzdy, samostatné účtování pohledávek a závazků, instalační a topenářské práce.

5. skupina prací:

odborné specializované práce. Koordinace odborných prací, značná varianta způsobu řešení. Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, mimořádná zátěž nervové soustavy.
příklady prací: určování technologických postupů, příprava a realizace investičních akcí.

6. skupina prací:

systémová práce, jejichž předmětem jsou obory činnost se širokou působností. Značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti procesů, představivosti, generalizace, nutnost rozhodování.
příklady prací: komplexní zajištění přípravy a organizace náročných výrob a provozů.

7. skupina prací:

systémové specializované práce, jejich předmětem jsou obory s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Tvůrčí a koncepční činnost, rozsáhlé vnitřní členění, četné vazby na další obory, objevování nových způsobů řešení. Vysoká psychická námaha vyplývající z nároků na tvůrčí myšlení.
příklady prací: finanční strategie organizace.

8. skupina prací:

tvůrčí systémové práce vzájemně provázaných oborů. Nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Velmi vysoká psychická námaha, vysoké nároky na tvůrčí myšlení, schopnosti systémově nazírat v nejširších souvislostech.
příklady prací: stanovení podnikatelské a finanční strategie organizace.

Výši hrubé mzdy lze změnit jen písemným dodatkem. Pracovní smlouva – dodatek je k dispozici v sekci ke stažení.

Je minimální mzda pro Vaše zaměstnance aktuální?

Publikováno: 16. 11. 2017

Aktualizováno: 8. 12. 2023