Archivace účetních, daňových dokladů

Archivace účetních, daňových dokladů, záznamů, faktur je jednou z povinností účetní jednotky.

Archivovat doklady musí účetní jednotka ze zákona č. 563/1991 Sb, zákon o účetnictví.

Naši klienti dostávají po skončení kalendářního roku a podáním všech přiznání veškeré doklady v archivační krabici. Naší snahou je, minimalizovat množství předávaných dokladů, ale samozřejmě při dodržení všech zákonných předpisů. Část dokumentů je předáváno na CD, část v písemné formě.

Při případné kontrole ze strany finančního úřadu, kontroly mezd a pojistného je to pak Okresní správa sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny využíváme těchto archivních dokumentů.

Zákon o účetnictví upravuje tuto povinnost archivace účetních, daňových dokladů, záznamů, faktur v §31.

Účetní záznamy uchovávající se 45 let:

  • účetní záznamy, doklady o údajích pro účely důchodového pojištění zaměstnanců.

Účetní záznamy uchovávající se 10 let:

Účetní záznamy uchovávající se 5 let:

  • účetní doklady
  • účetní knihy
  • odpisové plány
  • inventurní soupisy
  • účtový rozvrh
  • přehledy
  • účetní záznamy, kterými jednotky dokládají formu vedení účetnictví

Doba se počítá od konce účetního období, kterého se týká.

Tuto dobu je možné prodloužit dle Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v případě dodatečných přiznání.

Dále je možné dobu uschování záznamů prodloužit dle zákona č. 586/1992 Sb,. o daních z příjmů dle §38 r odst. 2. V případě uplatnění daňové ztráty a období při uplatnění nájemného u finančního pronájmu.

V případě plátců DPH je doba stanovena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v §27.

Publikováno: 20.12.2013, aktualizováno: 20. 2. 2020