Daňové úroky z prodlení platby daní

Daňové úroky z prodlení platby daní

Pokud neuhradíte daň včas, bude tento prohřešek sankciován ze strany finančního úřadu úrokem z prodlení. Tento úrok se uplatňuje od čtvrtého kalendářního dne, toleranční doba pěti pracovních dnů skončila v roce 2020. Pro výpočet úroků z prodlení je rozhodující, kdy byla daň připsána na bankovní účet finančního úřadu.

Daňový řád, zákon č. 280/2009 Sb., upravuje úroky z prodlení, v §252, kde odkazuje na občanský zákoník. Výše úroku z prodlení je tedy stanovena dle úroku občanského zákoníku.

Úroky z prodlení podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jsou řešeny v § 1802, není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem, kterým je núroky z prodleníařízení vlády č. 351/2013 Sb., §2.

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

Výše úroků z prodlení tedy závisí na repo sazbě ČNB.

Daňové úroky z prodlení platby daní a jejich výpočet, roční výše úroků v souvislosti s aktuální repo sazbou ČNB:

  • od 1.1.2023 úrok 15% p.a.
  • od 1.7.2022 úrok 15% p.a.
  • od 1.1.2022 úrok 11,75% p.a.
  • od 1.7.2021 úrok 8,5% p.a.
  • od 1.1.2021 úrok 8,25% p.a.

Pokud výše úroku z prodlení nepřesáhne částku 1 000 Kč za kalendářní rok (resp. zdaňovací období), úroky se nevyměřují.

Úroky se předepisují nejen z platby daní, ale také z platby záloh na daně.

Úroky z prodlení jsou nedaňový výdaj dle zákona o daních z příjmů, §25 odst. 1 písm. f)

Ministerstvo financí vydalo pokyn MF-18, jak postupovat při samotném výpočtu.

Předejděte platbě úroků správným výpočtem daňové povinnosti.

Pokud si neplníte své závazky vůči finančnímu úřadu, hrozí Vám také penále a pokuty. Jedná se o nesplnění povinnosti registrační, ohlašovací, či oznamovací. Dále při opožděném tvrzení daně (pozdě podaná přiznání k dani), penále (rozdíl mezi daní přiznanou Vámi a skutečností).

Publikováno: 22.8.2023