Silniční daň

Silniční daň je hrazena fyzickou nebo právnickou osobou, zapsanou v technickém průkazu vozidla jako provozovatel/držitel. Dále zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady zaměstnancům.

Která vozidla podléhají silniční dani

V přiznání se uvádí vozidla, kterým byla přidělena SPZ a jsou provozována v České republice a používána k podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. U fyzických osob se činností rozumí příjmy spadající pod §7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Nákladní automobily včetně tahačů, návěsů, přívěsů s hmotností nad 3,5 tuny jsou předmětem daně bez ohledu nato, zda jsou používána k podnikání. Výjimky pro vozidla do 12 tun jsou uvedeny v zákoně o dani silniční.
Zálohy se hradí k 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. za prosinec daného roku. Lze také uhradit celou daň již k 15.4. daného roku.

Daňové přiznáníSilniční daň

V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla osvobozená, např. motocykly, vozidla hasičského záchranného sboru, vozidla na elektrický pohon. Přiznání se podává u místně příslušného správce daně do 31.ledna následujícího roku. Poplatník je povinen si přiznání vypočítat, uvést osvobození, slevy, a vyčíslit daň, kterou uhradí ve lhůtě pro podání přiznání. Poplatník je povinen platit zálohy na silniční daň dle §10 zákona č. 16/1993 Sb. o dani silniční.
V přiznání je možnost sazbu daně snížit, a to buď z důvodu používání vozidla veřejně prospěšným poplatníkem, výcviková vozidla. U vozidel poprvé registrována před rokem 1989 se naopak zvyšuje sazba daně. Snížení sazby dně je možné dle data první registrace po dobu třikrát 36 měsíců v třech procentních pásmech.

Změny v roce 2022

Výrazně se omezuje okruh vozidel, která silniční dani podléhají. Změna se týká celého roku 2022. Osobní vozidla nebudou podléhat zdanění silniční daní, a vozidla zaměstnanců. Není rovněž povinnost hradit zálohy na tuto daň, pokud jste tak učinili, požádejte příslušného správce daně o jejich vrácení. Podrobnější informace na portále Finanční správy.

Publikováno: 10.1.20223