Rubrika: PRÁVNICKÉ OSOBY

  • právnické osobyMáme zkušenosti při rozjezdu nových s.r.o.
  • Účetnictví pro s.r.o., neziskové a příspěvkové organizace.
  • Optimalizujeme daňové výdaje.
  • On-line komunikace, šetříme Vám čas.
  • Importujeme faktury z Vašich e-shopů.
  • Jsme spolehlivý tým, který je Vám k dispozici.
  • Přebíráme odpovědnost za daňové povinnosti.
  • S úřady komunikujeme za Vás.
  • S námi platíte daně až 30.června.

Společenská smlouva o obchodní společnosti

Právní úprava týkající se obchodních společností a Společenská smlouva o obchodní společnosti byla soustředěna v Obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. Nově od 1. 1. 2014 ji nahrazuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, neboli zákon o obchodních korporacích a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který obsahuje obecnou úpravu právnických osob. Společnosti s ručením omezeným mají dvě možnosti, jak mohou postupovat: 1) plně se podřídí nové právní…

celý článek...

Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku

Jednou z povinností jednatele společností s ručením omezeným je schválení účetní závěrky a rozdělení zisku. Tuto povinnost jednatel plní na valné hromadě. Valná hromada se musí konat nejméně jednou za rok dle § 181 odst. 1, zákona o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb. Pozvánka na jednání valné hromady musí být zaslána nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady a schválení účetní…

celý článek...

Zveřejnění účetní závěrky

Pokud jste již podali přiznání k dani, valná hromada schválila hospodaření předchozího roku, tak dalším krokem je zveřejnění účetní závěrky. Tato povinnost se týká účetních jednotek, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (společnosti s ručením omezeným) a kterým to stanoví zvláštní předpis. Povinnost zveřejnit účetní závěrku stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21a odst. 1. Účetní závěrku tedy nezasílají fyzické osoby. Účetní závěrka je tvořena: rozvahou (bilance), výkazem…

celý článek...