Rubrika: DPH

  • Registrujeme nové plátce DPH.
  • Pomůžeme s vystavením faktur.
  • Uplatňuje DPH při registraci nových plátců.
  • Řešíme výzvy finančního úřadu.
  • Náš tým sleduje aktuální legislativu.
  • Doklady dodáte emailem, do schránky, osobně.
  • Uplatňujeme DPH z EU, třetích zemích.
  • Poradíme s nákupem majetku, vozidel.

Povinnost zveřejnit bankovní účet

Nová povinnost plátců DPH kontrolní hlášení

Všichni plátci DPH mají povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných pro svou ekonomickou činnost. Toto povinnost plátci DPH plní při registraci. Všichni plátci DPH jsou povinni při registraci k této dani oznámit všechny bankovní účty, které používají k podnikání. Příslušný finanční úřad po ověření těchto bankovních účtů je zveřejní. Tato povinnost vychází ze zákona o DPH §96 a §98 odst. 1 písm. d) novely zákona. Správce…

celý článek...

Prodej zboží na dálku

Prodej zboží na dálku Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce). Změny se týkají: zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU zrušení limitu 1 140 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou…

celý článek...

Přiznání k DPH podáváme elektronicky

Dodání zboží v rámci Evropské unie bez DPH

Přiznání k DPH podáváme elektronicky. Dle zákona o DPH, § 101a přiznání k DPH podáváme elektronicky. Daňové přiznání se od 1. ledna 2014 bude moci podávat pouze elektronicky. Plátce daně z přidané hodnoty je povinen podávat daňové přiznání, hlášení, či přílohy k daňovému přiznání elektronicky na elektronickou adresu podatelny. Výjimkou jsou fyzické osoby, pokud jejich obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč….

celý článek...