Rubrika: DPH

  • Registrujeme nové plátce DPH.
  • Pomůžeme s vystavením faktur.
  • Uplatňuje DPH při registraci nových plátců.
  • Řešíme výzvy finančního úřadu.
  • Náš tým sleduje aktuální legislativu.
  • Doklady dodáte emailem, do schránky, osobně.
  • Uplatňujeme DPH z EU, třetích zemích.
  • Poradíme s nákupem majetku, vozidel.

Povinná registrace DPH od miliónu Kč

Nová povinnost plátců DPH kontrolní hlášení

Předpokládáte, že budete mít za 12 po sobě jdoucích měsíců obrat vyšší než 1.000.000,-Kč? Dosud nejste plátci DPH? Povinná registrace DPH od miliónu Kč se týká právě Vás. Povinně se musí přihlásit k plátcovství daně z přidané hodnoty ty podnikatelské subjekty, které za posledních 12 měsíců překročí obrat 1.000.000,- Kč. Povinnost se týká právnických osob (např. společnost s ručením omezeným), a fyzických osob (podnikající fyzické osoby).   Cituji Dle novely…

celý článek...

Povinnost zveřejnit bankovní účet

Nová povinnost plátců DPH kontrolní hlášení

Všichni plátci DPH mají povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných pro svou ekonomickou činnost. Toto povinnost plátci DPH plní při registraci. Všichni plátci DPH jsou povinni při registraci k této dani oznámit všechny bankovní účty, které používají k podnikání. Příslušný finanční úřad po ověření těchto bankovních účtů je zveřejní. Tato povinnost vychází ze zákona o DPH §96 a §98 odst. 1 písm. d) novely zákona. Správce…

celý článek...

Prodej zboží na dálku

daňový kalendář

Prodej zboží na dálku Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce). Změny se týkají: zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU zrušení limitu 1 140 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou…

celý článek...