Dodání zboží v rámci Evropské unie bez DPH

Jak na dodání zboží v rámci Evropské unie bez DPH?

plátci DPH a dodáváte své zboží do zemí EU?

 

Dodání zboží v rámci Evropské unie bez DPH je možné za splnění podmínek uvedených v zákoně o DPH. Pokud je Váš odběratel registrovaný k DPH v jiné členské zemi EU můžete zboží nebo vybrané služby dodat bez DPH.

Přesto, že zboží, či službu prodáte bez DPH, můžete si DPH odečíst u výdajů související s daným prodejem (služby, materiál, zboží).

Podmínky pro dodání zboží bez DPH:
– odběratel je registrován k DPH v jiném členském státě EU. Platné DIČ Vašeho odběratele možno ověřit zde. Toto DIČ uvedete na vydané faktuře,

– zboží musí být prokazatelně fyzicky převezeno z ČR k odběrateli, např. přepravní arch PPL, DHL.

Vaší povinností je uvést tyto dodávky zboží do souhrnného hlášení, které se podává na příslušný finanční úřad. Souhrnné hlášení se podává spolu s daňovým přiznáním. V tomto formuláři jsou uvedeny informace o uskutečněných dodávkách zboží, kód země odběratele, jeho DIČ, celková hodnota zboží. Tento formulář lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny. Tento formulář slouží ke kontrole jednotlivých členských států Evropské unie, zda bylo poskytnuté plnění řádně zdaněno.

Potřebujete pomoci s vyplněním a zasláním formuláře? Kontaktujte nás!

Jaký algoritmus má mít DIČ?

Členský stát Struktura (CS)
AT-Rakousko ATU99999999
BE-Belgie BE0999999999
BG-Bulharska BG999999999 or
BG9999999999 (cs)
CY-Kypr CY99999999L
CZ-Česká republika CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
DE-Německo DE999999999
DK-Dánsko DK99 99 99 99
EE-Estonsko EE999999999
EL-Řecko EL999999999
ES-Å panělsko ESX9999999X4
FI-Finsko FI99999999
FR-Francie FRXX 999999999
GB-Velká Británie GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (cs)
HR-Chorvatsko HR99999999999
HU-Maďarsko HU99999999
IE-Irsko IE9S99999L
IE9999999WI
IT-Itálie IT99999999999
LT-Litva LT999999999 or
LT999999999999 (cs)
LU-Lucembursko LU99999999
LV-Lotyšsko LV99999999999
MT-Malta MT99999999
NL-Nizozemí NL999999999B998
PL-Polsko PL9999999999
PT-Portugalsko PT999999999
RO-Rumunska RO999999999
SE-Å védsko SE999999999999
SI-Slovinsko SI99999999
SK-Slovenská republika SK9999999999

Publikováno: 14. 9. 2014