Povinnost zveřejnit bankovní účet

Všichni plátci DPH mají povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných pro svou ekonomickou činnost. Toto povinnost plátci DPH plní při registraci.

Povinnost zveřejnit bankovní účetVšichni plátci DPH jsou povinni při registraci k této dani oznámit všechny bankovní účty, které používají k podnikání. Příslušný finanční úřad po ověření těchto bankovních účtů je zveřejní. Tato povinnost vychází ze zákona o DPH §96 a §98 odst. 1 písm. d) novely zákona. Správce daně tyto účty zveřejňuje na adrese: Hledání registrovaných subjektů DPH.

Bankovní účet a jeho výpisy musí účetní jednotky jednak archivovat a všechny položky na bankovních výpisech zaúčtovat. Bankovní výpisy nám naši klienti dodávají v elektronické podobě, více info zde.

Povinnost sdělit bankovní účet musí být splněna na standardizovaném formuláři Finanční správy. Podnikatelé tak mohou na svých vydaných fakturách uvádět jen bankovní účet, který je registrován. Jaké náležitosti má faktura mít je popsáno zde.

Za povinnost sdělit bankovní účet/účty považujeme dále vhodné zdůraznit, že plátce má povinnost oznámit všechny k ekonomické činnosti používané účty. Pouze z těchto svých účtů pak je oprávněn určit, který má být zveřejněn. Správce daně je oprávněn tuto skutečnost ověřovat. Účet, který nepatří plátci, nebude zveřejněn.

Z uvedeného vyplývá, že povinnost sdělit bankovní účet firmy, podnikatel měl označit takové své bankovní účty, které používá k přijímání úhrad za jím uskutečněná zdanitelná plnění. Naopak nemá logické opodstatnění určovat ke zveřejnění účty, které plátce používá sice v rámci ekonomické činnosti, ale ne pro přijímání plateb za zdanitelná plnění (např. účty používané výhradně pro vnitropodnikové platby mezi středisky, termínované účty výhradně k dočasnému zhodnocení volných peněz atp.).

Při platbě faktury by si měli odběratelé ověřit, zda Váš obchodní partner není v registru jako nespolehlivý plátce DPH. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství, se nespolehlivým plátcem může stát subjekt, který dluží na DPH minimálně 10 mil. Kč, zapojil se do podezřelých obchodů, či mu byla doměřena DPH minimálně 500 tis. Kč. V tomto případě můžete DPH uhradit přímo finančnímu úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Publikováno: 19. 6. 2013

Aktualizováno: 22. 2. 2022