Povinná registrace DPH

Povinná registrace DPH.

Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. 

Přechodná ustanovení stanoví, že plátcem DPH se nestanou osoby, které za období, které končí v měsíci listopad 2022 nebo prosinec 2022, přesáhnou obrat 1 000 000 Kč, ale nepřesáhnou obrat 2 000 000 Kč.

Předpokládáte, že budete mít za 12 po sobě jdoucích měsíců obrat vyšší než 2.000.000,-Kč?
Povinná registrace DPH od dvou miliónu Kč se týká právě Vás.

Povinnost se týká právnických osob (např. společnost s ručením omezeným), a fyzických osob (podnikající fyzické osoby).
Je nutné si obrat evidovat klouzavě, za posledních 12 měsíců, a být připraveni na případné plátcovství DPH.

Pokud výše uvedený obrat překročíte, jste plátci DPH od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste překročili stanovený obrat. Povinná registrace DPH od miliónu Kč znamená pro podnikající subjekty povinnost registrace k této dani . Při registraci si může podnikatelský subjekt uplatnit odpočet u přijatých plněních (nákup zboží, služeb, majetku) více info: § 79 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Naopak, pokud bude podnikatel rušit registraci k DPH je povinen snížit uplatněný nárok u majetku, který ke dni zrušení registrace zůstává Jeho obchodním majetkem, postupujeme dle § 79a zákona o DPH.

Mezi povinnosti plátce DPH patří:

  • zpracovat a podat přiznání k DPH, každý měsíc do 25 dne následujícího měsíce,
  • zpracovat a podat kontrolní hlášení,Povinná registrace DPH od miliónu Kč
  • uhradit případnou daňovou povinnost v termínu pro podání přiznání,
  • zpracovat a podat souhrnné hlášení, pokud např. dodáváte zboží do EU.

Dále jste povinni vystavovat daňové doklady se všemi náležitostmi dle zákona o DPH. Znát správný postup při výpočtu daně z přidané hodnoty. Jste také povinni reagovat na případné výzvy z příslušného finančního úřadu. Například v případě zasílání zboží do EU, poskytování služeb do EU, provádění stavebních prací, nebo pokud jste příjemci těchto prací jste povinni podávat Souhrnné hlášení.

Předpokládáte obrat na hranici částky 2.000.000,- Kč? Kontaktujte nás již nyní! V průběhu roku je možno prověřit, které částky se do obratu pro výpočet DPH započítávají! Doporučujeme kontrovat výši obratu, registraci k DPH Vám můžeme zajistit.

Publikováno: 2. 12. 2014, aktualizováno: 12.12.2022