Co potřebujeme k Vašemu daňovému přiznání?

Co potřebujeme k Vašemu daňovému přiznání?
Jste povinni daňové přiznání podat?
Vyplatí se Vám požádat o vrácení bonusů na děti?
Využijte zákonné možnosti!

Přiznání podáme na příslušný finanční úřad, zpracujeme a podáme také přehledy na sociální a zdravotní pojistné.
Na Váš email doručíme podklad pro doplatek daně, či pojistného.

Termín pro podání daňového přiznání je do 30. června následujícího roku, pokud využijete našich služeb.

Co potřebujeme k Vašemu daňovému přiznání? Potřebné doklady pro daňové přiznání:

 1. Veškeré příjmy: faktury Vámi vydané, pokladní doklady vydané – doklady k penězům, které jste dostali.
 2. Veškeré výdaje: faktury přijaté, účtenky (doklady k penězům, které jste zaplatili).
 3. Potvrzení z Úřadu práce, pokud jste byli v evidenci v průběhu roku.
 4. Potvrzení z Živnostenského úřadu, pokud jste přerušili činnost.
 5. Přehled Vašich plateb z Okresní správy sociálního zabezpečení. Zpravidla zasílám Okresní správa sociálního zabezpečení za začátku kalendářního roku.
 6. Přehled Vašich plateb u zdravotní pojišťovny za celý rok. Z přehledu je zřejmé, zda máte všechny zálohy uhrazeny, popř. penále, úroky z prodlení.
 7. Pokud jste přijímali nebo hradili ze svého bankovního účtu a jeho výpis.
 8. Přiznání k dani z příjmu za předchozí rok.

Daně se Vám sníží, pokud dodáte následující doklady:

 1. Penzijní pojištění –  pokud platíte více než činní státní příspěvek. Pojišťovna zasílá potvrzení začátkem následujícího roku.
 2. Životní pojištění –  pojišťovna zasílá potvrzení začátkem následujícího roku a smlouvu, pokud již nebyla dodána.
 3. Hypoteční úvěr –  potvrzení o zaplacení úroků, banka jej zasílá začátkem následujícího roku, popř. je nutné si ho vyžádat.
 4. Dary –  např. dárcovství krve, obci, spolkům. Nutné potvrzení.
 5. Děti –  sleva na dani, v případě narození dítěte dodat rodný list, Prohlášení druhého rodiče.
 6. Vyživovaná manželka –  sleva na dani, pokud má příjem menší než 68 000 Kč, např. je na rodičovské dovolené. Nutné dodat potvrzení, popř. čestné prohlášení. Do příjmu se zahrnuje:
  hrubá mzda, nemocenská, dávky ošetřování člena rodiny, podpora ÚP, příjem např. prodej domu, peněžitá pomoc v mateřství, starobní, invalidní důchod.
 7. ZTP, Invalidní důchod.

Daně Vám zpracujeme vždy pro Vás v nejvýhodnější variantě, buď uplatníme skutečné výdaje nebo zvolíme výdajový paušál.

Publikováno: 22. 2. 2021