Optimální vedení daňové evidence

Optimální vedení daňové evidence pro naše klienty.

Při zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob zvažujeme, a hodnotíme, jaký způsob je pro každého našeho klienta nejvýhodnější.
Pokud začínáte a nemáte mnoho výdajů, vyplatí se Vám zdaňovat paušální částkou v souvislosti s druhem Vašeho podnikání.
V případě, že máte vyšší částky ve výdajích, zvažte, zda nám nedodat Vaše výdaje, které souvisí s podnikáním.
Naši klienti znají výši své daňové povinnosti, termíny úhrad daní a záloh na daně, včetně pokynů pro platby.

Výdaje, které lze uplatnit v daních:

 • Optimální vedení daňové evidencetelefonní hovory, náklady na pořízení mobilních telefonů, připojení k internetu
 • drobné vybavení kanceláře
 • pohonné hmoty, pokud používáte vozidlo a jste registrováni k silniční dani, opravy a údržba vozidel
 • materiál, zboží, které dále prodáváte
 • právní, účetní služby
 • nájem kanceláře, dílny

Odpočty a slevy, které lze uplatnit při optimální vedení daňové evidence v daních:

 • dary
 • úroky uhrazené na hypotéku,
 • penzijní, životní připojištění, pokud nám dodáte potvrzení o úhradě.
 • odborové příspěvky, další vzdělávání, výzkum a vývoj, odborné vzdělávání
 • sleva na poplatníka, invaliditu, průkaz ZTP/P
 • sleva na děti, pokud nám dodáte potvrzení o studiu, potvrzení druhého rodiče, že si děti neuplatňuje.
 • sleva na studenta, prosíme o dodání potvrzení o studiu
 • zvážit společné zdanění s manželkou, dětmi – jedná se o spolupracující osoby.

Je rovněž důležité zpracovat a podat po skončení kalendářního roku Přehled na zdravotní a sociální pojistné. Výše pojistného se odvíjí od generovaného zisku za daný rok. Záloha na rok příští se vypočítává dle zisku roku předchozího. Zdravotní pojistné jsou povinni hradit všichni občané, pokud za ně nehradí pojistné stát ( starobní důchodci, rodiče, kteří se starají o děti do 7 popř. 15 let věku, studenti…).
Pokud máte příjmy ze zaměstnání a dále máte příjmy pronájmu nemovitosti, která není vložena do Vašeho podnikání, nehradíte z této činnosti zdravotní a sociální pojistné.

Publikováno: 12.7.2021