• písemná smlouvu o poskytnutí darů, kterou Vám připraví dárce,
  • pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč,
  • v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci,
  • lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky,
  • na vědu a vzdělávání, výzkumné účely,
  • kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat,
  • na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám,
  • dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školská zařízení a zařízení na ochranu zvířat,
  • dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky.
  • Pro zpracování přiznání Vaší firmy můžete využít služeb daňového poradce.

Dary právnických a fyzických osob jsou u obdarovaných podporou jejich činností a u dárců možností jak snížit své daňové zatížení.

Publikováno: 20.11.2019