ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

  • Nabízíme účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, DPH.ÚČETNÍ KANCELÁŘ
  • Daňové poradenství, platíte daně až 30.6.
  • Optimalizujeme daňové výdaje.
  • Odpovědnost přebíráme za Vás.
  • Jsme spolehlivý tým, 20 let zkušeností.
  • Zastoupíme Vás při kontrole na úřadech.
  • On-line komunikace s klientem, šetříme Vám čas.
  • Sdělte nám své požadavky, my Vám nabídneme řešení.
FYZICKÉ OSOBY

FYZICKÉ OSOBY

Daňová přiznání pro živnostníky, podnikatele/OSVČ. Roční přehledy pojistného.

PRÁVNICKÉ OSOBY

PRÁVNICKÉ OSOBY

Účetnictví pro s.r.o., neziskové i příspěvkové organizace.

MZDY

MZDY

Zpracovanou mzdu zašleme na Váš email. Komunikujeme s úřady včetně kontrol mezd.

DPH

DPH

Registrujeme nové plátce, poradíme.

Minimální mzda

Poskytujte stravenky svým zaměstnancům paušálně

Minimální mzda pro Vaše zaměstnance se opět od nového roku mění Nová navrhovaná výše minimální mzdy od 1. 1. 2024 ve výši 18 400 Kč za měsíc, 109,50 Kč za hodinu. Výše minimální mzdy od 1. 1. 2023 ve výši 17 300 Kč za měsíc, 103,80 Kč za hodinu. Do 31. 12. 2022 činila minimální mzda 16 200 Kč za měsíc. Jste připraveni na případné dodatky k pracovním smlouvám? Kontaktujte…

celý článek...

Datové schránky pro fyzické osoby

Švarc systém a nelegální práce

Všem podnikatelům, OSVČ budou od ledna 2023 zřízeny datové schránky pro fyzické osoby. Na základě novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek (DS). Obsluha datové schránky může být pro některé fyzické osoby, podnikatele problémem. Je to další administrativní i finanční zátěž související s jejich podnikáním. Kdo bude mít datovou schránku Každé právnické osobě – nejen firmám zapsaným v obchodním rejstříku…

celý článek...

Daňové novinky pro podnikatele

Daňové novinky pro podnikatele. Vláda v květnu 2023 představila Ozdravný balíček, obsahující 58 opatření. Z tohoto balíčku vybíráme jen některé informace, které ovlivní podnikání: 1.  Zvýšení daně z příjmů právnických osob Vláda navrhuje zvýšení z 19% na 21%. 2. Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %. 3. Zvýšení daně z nemovitosti a její pravidelná valorizace Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až…

celý článek...

Daňové úroky z prodlení platby daní

Daňové úroky z prodlení platby daní Pokud neuhradíte daň včas, bude tento prohřešek sankciován ze strany finančního úřadu úrokem z prodlení. Tento úrok se uplatňuje od čtvrtého kalendářního dne, toleranční doba pěti pracovních dnů skončila v roce 2020. Pro výpočet úroků z prodlení je rozhodující, kdy byla daň připsána na bankovní účet finančního úřadu. Daňový řád, zákon č. 280/2009 Sb., upravuje úroky z prodlení, v §252, kde odkazuje na občanský…

celý článek...

Silniční daň

Silniční daň

Silniční daň je hrazena fyzickou nebo právnickou osobou, zapsanou v technickém průkazu vozidla jako provozovatel/držitel. Dále zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady zaměstnancům. Která vozidla podléhají silniční dani V přiznání se uvádí vozidla, kterým byla přidělena SPZ a jsou provozována v České republice a používána k podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. U fyzických osob se činností rozumí příjmy spadající pod §7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z…

celý článek...

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí její přiznání a platba je povinností majitele domu, bytu, stavby, pozemku. Přiznání daně z nemovitých věcí si musí každý poplatník vyplnit a podat na příslušný finanční úřad nejpozději k 31.lednu daného kalendářního roku. Pokud nedojde ke změně, již nemusíte přiznání podávat na každý další kalendářní rok. V případě změny, přístavby, prodeje, koupě v průběhu roku, můžete následující rok podat buďto dílčí daňové přiznání, nebo řádné přiznání…

celý článek...