Živnostníci ušetří na pojistném

Živnostníci ušetří na pojistném za období 6 měsíců roku 2020.

Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky.

Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné.

Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.Živnostníci ušetří na pojistném

To konkrétně znamená, že OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4 896 Kč). Toto opatření jim nejenom zlepší cash-flow v období nouzového stavu, ale odpadne jim také administrativa spojená s placením pojistných.

Živnostníci ušetří na pojistném České správě sociálního zabezpečení

Živnostníci, nemusí hradit zálohy vypočtené za rok 2019 dle podaného Přehledu. OSVČ platí pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Informace o účtech jsou k dispozici na webu ČSSZ v kontaktech. OSVČ je obdrží i v informativním dopisu od příslušné OSSZ na základě prvního oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti na předepsaném tiskopisu. Platbu pojistného je třeba označit i variabilním symbolem.

Pro platbu pojistného na důchodové pojištění OSVČ se uvádí 8místný variabilní symbol, který OSSZ přidělí OSVČ při prvním oznámení zahájení činnosti. Jen s uvedením tohoto variabilního symbolu je možné platbu zaúčtovat na příslušné konto plátce pojistného. V opačném případě OSSZ platbu vrací plátci.

Živnostníci ušetří na pojistném své zdravotní pojišťovně

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok. Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Živnostníkům zpracováváme daňová přiznání na finanční úřad, Přehled OSVČ na zdravotní a sociální pojistné a vše na příslušné úřady také podáváme.

Zdroj: Ministerstvo financí

Publikováno: 26. 3. 2020