Poskytněte zaměstnancům maximální benefity

Poskytněte zaměstnancům maximální benefity s ohledem na daňové náklady Vaší firmy.

Jistě se snažíte vytvářet svým zaměstnancům ideální pracovní podmínky. Níže uvádíme, jen některé vybrané příjmy a výhody, které musíte nebo můžete, svým zaměstnancům poskytnout.

Nutným předpokladem pro poskytování benefitů je vytvoření vnitřní směrnice, která popisuje podmínky poskytnutí všech plnění pro zaměstnance. Dále je nutné vést karty ochranných pracovních pomůcek, pracovních oděvů, knihy docházky a další evidence dle charakteru poskytnutých plnění. Poskytněte zaměstnancům maximální benefity a můžete tak uspokojit požadavky Vašich zaměstnanců.

Daňová uznatelnost příjmů zaměstnanců je řešena především v § 6 odst. 7 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a § 151 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Vybrané výhody pro zaměstnance, které nepodléhají zdanění zaměstnanců, a jsou hrazeny ze zisku firmy:Poskytněte zaměstnancům maximální benefity

 • nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi ve formě
  1. pořízení služeb zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,
  2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, tělovýchovných a sportovních zařízení,
  3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvek na tištěné knihy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy.
  4. vitaminové prostředky, dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče, očkování proti infekčním onemocněním. Příspěvek lze poskytnout, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
 • hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného ze zisku a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance, při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru, při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu.

Vybrané výhody pro zaměstnance, které nepodléhají zdanění zaměstnanců, jsou daňovými výdaji firmy:

 • cestovní náhrady do výše dané zákoníkem práce § 151 a následující, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 6 odst. 7, písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů,
 • prohlubování a zvýšení kvalifikace, § 227 a následující, zákon č. 262/2006 SB., zákoník práce,
 • stravování do limitu daného zákonem v maximální výši 55 % z ceny stravenky, § 227 a následující, zákon č. 262/2006 SB., zákoník práce,
 • poskytnutí pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů, hodnota pracovního oblečení,
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo pojištění a na soukromé životní pojištění v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně (od roku 2017 se částka zvyšuje na 50 000 Kč),
 • dodatkovou dovolenou dle § 215 a následující, zákon č. 262/2006 SB., zákoník práce,
 • Poskytněte zaměstnancům maximální benefity, využijte tam možnosti, které Vám dává legislativa.

Vybrané výhody pro zaměstnance, které podléhají zdanění zaměstnanců:

 • použití firemního vozidla pro soukromé účely, kde podléhá dani i sociálnímu a zdravotnímu pojištění ve výši 1 % měsíčně z ceny vozidla včetně DPH. Zaměstnanec si hradí provoz vozidla pro soukromé účely (PHM).

Publikováno 18. 11. 2016