Poskytujte stravenky svým zaměstnancům paušálně

Poskytujte stravenky svým zaměstnancům paušálně, ušetříte Vy i zaměstnanci.

Od 1.1.2021 je možnost stravenkového paušálu.

Příspěvek na stravování nevzniká zaměstnanci automaticky. Ze zákona je zaměstnavatel povinen umožnit stravování, a to v době přestávek v práci. Stravné je dle §24 odst. 2 písm. k zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. daňově uznatelným nákladem.

U zaměstnavatele bude stravenkový paušál daňově uznatelným výdajem.
Stravenkový paušál od 1. 1. 2021 představuje třetí způsob, jak poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněné stravování. Peněžitý příspěvek na stravování je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nevstupuje do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Na straně zaměstnavatele je tento peněžitý výdaj daňově uznatelným výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Aby se jednalo o daňově a odvodově zvýhodněný příspěvek na stravování, musí být poskytnut na jednu směnu v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, tedy pro rok 2023 do výše maximálně 107,10 Kč.

Stravenky lze poskytnout také zaměstnancům pracujících na základě dohody o provedení práce, a dohody o pracovní činnosti. Tato skutečnost by měla být uvedena v těchto dohodách. Zaměstnavatel je v tomto případě povinen vést evidenci docházky zaměstnanců na dohodu o provedení práce, kde je zřejmé kolik hodin odpracovali.

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci nároku na stravenky. Doporučujeme evidovat nárok na stravenku v docházce. Kde je zřejmé, kolik hodin konkrétní den zaměstnanec odpracoval, a zda má nárok na stravenku.

Poskytujte stravenky svým zaměstnancům paušálněV případě poskytování stravenek máte tyto omezení:

– daňově uznatelný výdaj činní 55% z hodnoty stravenky,

– maximálně lez poskytnout 70%, což pro rok 2023 činní peněžitý příspěvek na stravování u stravenkového paušálu za jednu směnu 107,10 Kč,

– stravenky můžete poskytnout zaměstnanců, kteří odpracovali alespoň směnu po dobu 3 hodin,

– poskytování stravenek je zakotveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvě,

– pokud bylo poskytnuto stravné v rámci cestovních výdajů, stravenka se již neposkytuje.

Při nákupu stravenek nepodléhají poukázky dani z přidané hodnoty. U zaměstnanců je příjem těchto poukázek osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.

Úhradu zaměstnance za stravenky lze zohlednit ve zpracované mzdě, kde můžeme tyto částky strhnout ze mzdy a zaměstnavatel již nemusí úhradu požadovat po zaměstnancích.

Stravenky je možné objednávat u dodavatelů online, z pohodní kanceláře.

V současné době je také možnost využívat elektronické stravenky, tzv. stravenkové karty.

Poskytujete stravenky svým zaměstnancům v maximální možné míře?
Poskytujte stravenky svým zaměstnancům paušálně.

Využijte i ostatních benefitů pro zaměstnance.

Publikováno: 31. 10. 2014

Aktualizováno: 11. 12. 2022