Vrácení DPH v členských zemích EU

Jedná se o vrácení DPH v členských zemích EU, které jsme v rámci podnikatelské činnosti uhradili např. při pracovních cestách. Při vrácení se postupuje dle platné Směrnice Rady 2008/9/ES, dle zákona o DPH § 82.

Pokud je podnikatel, firma plátce DPH, registrován v CZ, a přijímá zboží z EU jsou tyto nákupy bez DPH. V přiznání k DPH, pak tyto nákupy, pokud splňují všechny zákonné podmínky dle zákona o dani z přidané hodnoty samo vyměří a zahrne do přiznání, uvede do Kontrolního hlášení, oddíl A2.

Vrácení DPH v členských zemích EUV případě nákupů, kde neuvádí své DIČ a nejedná se o přijaté zboží do CZ, nakupuje podnikatel, nebo zaměstnanec včetně DPH. Například při nákupu pohonných hmot do vozidla, při ubytování v hotelu, při návštěvě veletrhu v zemích EU.

Pokud je takovýchto vydání více, je dobré zvážit, zda požádat o vrácení DPH v členských zemích prostřednictvím Daňového portálu. Tuto službu našim klientům poskytujeme.

Jedná se především o osobní nákupy přímo v zahraničí:
 1. palivo
 2. nájem dopravního prostředku
 3. výdaje souvisejíc s dopravním prostředkem (jiné než body 1 a 2)
 4. mýtné
 5. cestovní výloh, jízdenky
 6. ubytování
 7. potraviny a nápoje v restauracích
 8. vstupné na veletrhy a výstavy
 9. výdaje na luxusní zboží a reprezentaci
 10. jiné
Podmínky pro Vrácení DPH v členských zemích EU :
 • plátce nesmí mít sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tomto členském státě,
 • podnikatel není registrován k DPH v daných členských zemích EU ani na území dané země nepodniká,
 • podnikatel musí být registrován k DPH v České republice = plátce DPH,
 • podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu Generálního finančního ředitelství, po přidělení oprávnění ke vstupu na tento portál. Žádost musí být podepsaná uznávaným elektrickým podpisem,
 • žádost o vrácení se podává nejpozději do 30.září kalendářního roku následujícího po obdobní pro vrácení daně.

Výše uvedené náklady jsou zpravidla součástí vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců, či OSVČ.

Minimální částka, o kterou lze požádat:
 • 50,- Euro, za období kalendářního roku,
 • 400,- Euro, pokud žádáte častěji, minimálně však za 3 měsíce.

 

Publikováno: 20. 5. 2014, aktualizováno: 31. 5. 2019