Odměna jednatele společnosti

Odměna jednatele společnosti, její vyplácení je možné na základě smlouvy o výkonu funkce.

Jednatel společnosti pak na základě této smlouvy může, pokud je to uvedeno ve smlouvě využívat tyto benefity:

  • dostávat příspěvek na penzijní připojištění,
  • soukromé životní pojištění do limitu daného zákonem,
  • mít k dispozici služební vozidlo,
  • příspěvek na stravování,
  • proplaceny cestovní náhrady,
  • využívat služební telefon.

Zároveň je jednatel povinen pracovat loajálně, s potřebnými znalostmi, s pečlivostí řádného hospodáře.

Odměna jednatele společnosti, její vyplácení je zdaňována 15% daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pokud je odměna sjednána do částky 3 499 Kč podléhá pouze zdravotnímu pojistnému. Při sjednané částce např. 3 499 Kč, je čistý příjem jednatele částka 3 417 Kč, z toho je 524 Kč odvedeno na dani z příjmů ze závislé činnosti částka 158 Kč na zdravotní pojistné, vyplacen Stravenkový paušál ve výši 600 Kč. V případě vyplacení vyšší částky jak 3 499 Kč, např. při mimořádné odměně, pak je z celkové měsíční mzdy odvedeno také sociální pojistné.

Jednatel může také ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro obchodní korporací nevhodná. Toto odstoupení oznámí jednatel a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení. Toto odstoupení nesmí být v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná.

Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti musí dle §60 Zákona o obchodních korporacích obsahovat také tyto údaje o odměnách jednatele společnosti:

  • vymezení všech složek odměn jednatele společnosti, které náleží nebo mohou náležet jednateli, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
  • určení výše odměny jednatele společnosti nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  • určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn jednatele společnosti a podílu na zisku pro jednatele, pokud mohou být přiznány.

V sekci ke stažení – mzdy jsou Vám k dispozici návrh, který si prosím upravte dle svých potřeb, neručíme za vzniklé škody způsobené použitím tohoto vzoru. vzor je k dispozici: Odměna jednatele.

Publikováno: 15. 12. 2017

Aktualizováno: 20. 12. 2021