Daňové novinky pro podnikatele

Vláda v loňském roce schválila daňové novinky pro podnikatele novelou daňového řádu.

Novela obsahuje několik zásadních změn pro správu daní.

Navrhovaná novela snižuje úroky:

Úrok výše úroku
úrok z daňového odpočtu platí FÚ 0,5 * (repo + 8 %)
úrok z neoprávněného vymáhání platí FÚ zrušen
úrok z nesprávně stanovené daně platí FÚ repo + 8 %
úrok z posečkané částky – platí daňový subjekt 0,5 * (repo + 8 %)
úrok z prodlení – platí daňový subjekt repo + 8 %
úrok z vratitelného přeplatku platí FÚ repo + 8 %.

Zrušení toleranční doby 5 pracovních dnů Daňové novinky pro podnikatele
pro pozdní podání daňového tvrzení (Daňový řád § 250).
Zvýšení částky, do které pokuta nevzniká, na 500 Kč.

Přiznání k daním je tedy vhodné podávat včas a nečekat na poslední dny zákonné lhůty. Je vhodné podávat přiznání dříve, v případě jakýchkoli nejasností je pak časový prostor pro případné doplnění, či opravy podaných přiznání.

Zrušení toleranční doby 4 pracovních dnů pro pozdní zaplacení dDaňové novinky pro podnikateleaní. Zvýšení částky, do které úrok na jedné dani u jednoho správce za jedno zdaňovací období nevznikne, na 1 000 Kč.

Oproti zrušení toleranční doby je zvýšena částka pro nevyměření úroku na 1000 Kč za jedno zdaňovací období.

 

Vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty na 45 dní po řádném termínu pro podání daňového přiznání. Pokud tedy podáme přiznání k dani z přidané hodnoty např. za leden v řádném termínu do 25 února, peníze Vám budou připsány na Váš bankovní účet do 10. dubna.

Termín pro podání daňového přiznání.

  • 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, které trvá nejméně 12 měsíců
  • 4 měsíce v případě elektronického podání
  • 6 měsíců v případě podání daňovým poradcem. Plnou moc není nutno předem doručit správci daně.

Převedení přeplatku z jednoho daňového účtu (druhu daně) na jiný daňový účet pouze na žádost daňového subjektu (Daňový řád § 154/2).

Mezi daňové novinky pro podnikatele patří další změny, které nejdete v daňovém řádu č. 280/2009 Sb.

Publikováno: 2.1.2020