Zveřejnění účetní závěrky

Pokud jste již podali přiznání k dani, valná hromada schválila hospodaření předchozího roku, tak dalším krokem je zveřejnění účetní závěrky.

Zveřejnění účetní závěrky

Tato povinnost se týká účetních jednotek, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (společnosti s ručením omezeným) a kterým to stanoví zvláštní předpis.
Povinnost zveřejnit účetní závěrku stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21a odst. 1.
Účetní závěrku tedy nezasílají fyzické osoby.

Účetní závěrka je tvořena:

  • rozvahou (bilance),
  • výkazem zisku a ztráty (výsledovka), nově od roku 2016 není povinná pro mikro a malé účetní jednotky.
  • přílohou, která obsahuje vysvětlení a informace v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Více podrobností v článku Účetní závěrka.

Účetní závěrka se zveřejňuje uložením do sbírky listin. Povinnost zveřejnění je splněna okamžikem předání účetní závěrky rejstříkovému soudu. Způsob předání účetní závěrky je řešena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 562/2006 Sb.

Technické podmínky pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin obchodního rejstříku:

  • přes datovou schránku obchodní korporace, spolku

Termín pro zveřejnění do Sbírky listin obchodního rejstříku:

  • do 30 dní schválení valnou hromadou, což znamená do 31.7. daného roku,
  • nejpozději však do 31.12. roku, tedy do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.

Účetní jednotky, které nezveřejní účetní závěrky, hrozí pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem brutto. Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 37, 37a.

Závěrka se podává na příslušný rejstříkový soud. Seznam rejstříkových soudů.

Na Krajský soud v Ostravě podávají poplatníci se sídlem nejen těchto obcí a měst: Bolatice, Kobeřice, Dolní Benešov, Kravaře, Å těpánkovice, Rohov, Sudice, Bohuslavice, Velké Hoštice, Štítina, Třebom, Malé Hoštice, Oldřišov, Chlebičov, Hněvošice….

Publikováno: 11. 7. 2013

Aktualizováno: 30.5.2023