Dovolená zaměstnanců

Dovolená zaměstnanců je pro mnoho zaměstnavatelů někdy oříšek…

Dovolenou řeší zákoník práce č. 262/2006 Sb., v části IX., Hlava 1 až 4. § 211 až 223.

Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, náleží dovolená a pokud zaměstnanec pracuje u jednoho zaměstnavatele minimálně 4 týdnů v kalendářním roce.

Výpočet dovolené v průběhu kalendářního roku

Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc 1/52 stanovené dovolené za kalendářní rok. Pokud zaměstnavatel poskytuje 160 hodin dovolené, vychází na jeden odpracovaný týden 160/52 = 3,08 hodiny. Délka dovolené za kalendářní rok se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.

Pokud zaměstnanec neopracoval 60 dnů, náleží mu dovolená za odpracované dny § 214. Dovolenou tedy krátíme vzhledem k nástupu a ukončení do pracovního poměru.

V tomto případě má nárok za každých 21 odpracovaných dnů jeden den dovolené.

Délka dovolené je minimálně 4 týdny v kalendářním roce. Dovolená zaměstnanců

Náhrada za dovolenou
se poskytuje ve výši průměrného výdělku a to pouze při skončení pracovního poměru.

Přerušení dovolené
Dovolená se přeruší z důvodu, jestliže je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, ošetřuje člena rodiny, nastupuje na mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Krácení dovolené
Dovolenou může zaměstnavatel zkrátit, pokud nebylo odpracováno pro překážky v práci alespoň 100 dnů (např. nemoc). Za prvních 100 neodpracovaných dnů se krátí o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 dnů o další dvanáctinu.

Dovolená zaměstnanců je umožněna čerpat také mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zaměstnankyně musí oznámit, že bude čerpat dovolenou a to v návaznosti na skončení mateřské dovolené. Zaměstnankyně, která pracovala pro zaměstnavatele alespoň 60 dnů v roce má nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část pokud pracovní poměr trval celý rok nebo na 1/52 za každý odpracovaný celý týden. Zaměstnankyni, která pracovala pro zaměstnavatele kratší dobou než 60 dní v kalendářním roce, vzniká nárok na dovolenou za odpracované dny, za každých 21 odpracovaných dnů se poskytuje 1/52 roční výměru dovolené.

Požádá-li zaměstnankyně o čerpání dovolené až po mateřské dovolené, kdy již čerpá rodičovskou dovolenou, nárok jí nezanikne, ale dovolená se krátí (podle pravidla klasické nemocenské).

Publikováno: 18. 6. 2013