Prodej zboží na dálku

Prodej zboží na dálku

Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce).

Změny se týkají:

  • zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU
  • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EUProdej zboží na dálku
  • zrušení limitu 1 140 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR
  • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země

Uvedené změny jsou obsaženy v novele zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), s plánovanou účinností od 1. 7. 2021.

V případě, že novela zákona o DPH nebude schválena od 1. 7. 2021, pak změny v pravidlech týkající se zrušení osvobození od daně při dovozu zboží a dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, budou účinné až od okamžiku zveřejnění novely zákona o DPH ve Sbírce zákonů.

1. ZMĚNY V ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ
Pojem zasílání zboží bude nahrazen pojmem prodej zboží na dálku.

Typickým příkladem prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) je prodej zboží přes e-shopy z České republiky koncovým zákazníkům do EU.

Před novelou zákona o DPH, tj. do 30. 6. 2021, zasílání zboží podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen limit stanovený tímto členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok. Členské státy si mohly zvolit limity ve výši 35 000 EUR nebo 100 000 EUR. Pokud limit není překročen, podléhá DPH zasílání zboží v členském státě, kde se zboží nachází při zahájení přepravy nebo odeslání zboží.

Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a přiznává ji v daňovém přiznání podávaném v České republice.

Nově se od 1. 7. 2021 ruší limity 35 000 nebo 100 000 EUR a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služby (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby).

Tento limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb do všech členských států dohromady. Již se nadále nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.

Prodej zboží na dálku včetně poskytnutí TBE služeb od 1. 7. 2021 podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, anebo v případě TBE služeb v místě příjemce služby, pokud je limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

Nově od 1. 7. 2021 může eliminovat registraci k DPH v jednotlivých zemích EU tím, že se registruje do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. „One Stop Shop“ (dále též „OSS“) v České republice. Pokud se plátce rozhodne používat OSS pro odvod DPH v konkrétní zemi, musí tak učinit i pro prodeje zboží na dálku v ostatních zemích EU, kde dodává.  V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům.

Nová pravidla platí i pro podnikající osoby, které nejsou dosud registrovány jako plátci DPH

Tyto osoby nemusí uplatňovat DPH při prodeji zboží zákazníkům v ČR, dokud nepřekročí v tuzemsku obrat pro povinnou registraci (1 000 000 Kč).

Pokud však prodávají zboží na dálku koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, musejí si nově sledovat výše uvedený limit 10 000 EUR.

Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000 EUR do všech členských států EU, pak se musí registrovat k DPH v každém členském státě.

Nově se však mohou registrovat k DPH jako identifikované osoby v tuzemsku. A odvádět DPH náležející jinému členskému státu EU prostřednictvím One Stop Shop, což přináší výrazné zjednodušení.

V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech. Více informací o zjednodušeném odvodu DPH, jak se registrovat a jak používat OSS, naleznete zde: One Stop Shop.

Publikováno: 7.7.2021