Švarc systém a nelegální práce

Švarc systémem myslíme způsob podnikání, kde fakturují podnikatelé svému jedinému odběrateli svou práci. Švarc systém a nelegální práce je předmětem kontrolní činností státních orgánů. Vůči Finančnímu úřadu, Sociální správě i zdravotní pojišťovně jsou podnikateli, ale ve skutečnosti vykonávají práci jako zaměstnanci.

Velice stručně a jednoduše uvádím rozdíly mezi zaměstnaneckým vztahem a obchodním vztahem.

Znaky závislé práce = zaměstnanecŠvarc systém a nelegální práce
 • osobní výkon práce, místo plnění je v sídle objednatele,
 • stanovená doba práce, hodiny v měsíci,
 • odměna je stanovena za hodinu, měsíc, paušální částkou,
 • fakturace je přibližně stejná každý měsíc,
 • objednatel poskytuje pracovní pomůcky (telefon, automobil), hradí internetové připojení,
 • využívání kanceláře, vybavení objednatele,
 • práci nemůže vykonávat další osoba,
 • trvalost (stálost) vztahu k jednomu odběrateli.
Znaky nezávislé práce = obchodní vztah
 • dodavatel si sám určí, jak bude plnění realizováno,
 • přebírá riziko (ztrátu materiálu, zničení),
 • dílo zhotovuje ve svém sídle,
 • odměna je pohyblivá, závislá na kvalitě a rozsahu,
 • poskytuje záruku za dílo, je písemná smlouva o dílo,
 • vymezeno konkrétní dílo, používá vlastní nářadí, pomůcky,
 • řádná fakturace za celou zakázku, nikoli průběžná měsíční částka,
 • nabízí své služby více subjektům.

Kontrolní činnost vykonávají příslušné úřady práce. Ze strany Finančního úřadu může být tato činnost klasifikována jako krácení daně. Finanční úřad tak může zdroj příjmů překlasifikovat z příjmů fyzických osob na příjmy ze závislé činnosti (mzdy) a rozhodnou, že se daňový poplatník dopustil porušení zákona o daních z příjmů.

Kontrolní činnost a ukládání pokut při Švarc systém a nelegální práce.

Problematiku řeší Státní úřad inspekce práce, Inspektoři mohou kontrolovat pracoviště, kanceláře, vozidla. Všechny fyzické osoby se musí prokázat buďto pracovní smlouvou, dohodou o provedení práce, nebo jinou smlouvou.

Za nesplnění těchto povinností hrozí pokuty:
 • Zaměstnanec, který u sebe nemá pracovní smlouvu až do 10 000,-
 • Zaměstnavatel až fyzická osoba do 100 000,-, Zaměstnavatel až právnická osoba od 250 000,- do 10 000 000,-
Doporučuji
 • zaměstnavatelům: písemně, e-mailem přikázat svým zaměstnancům mít u sebe kopii pracovní smlouvy, dohody o provedení práce
 • firmám: důsledně rozlišovat pracovní a obchodní vztah až viz výše
 • OSVČ: mít u sebe písemnou smlouvu, objednávku
 • V případě kontroly až řešit problém ihned, dodat doklady obratem
Kontakty na Inspektorát práce:

Opava, Kolářská 451/13, 746 01 Opava, telefon: 950 179 101, e-mail: opava@suip.cz

Ostrava, Živičná 2, 702 69 Ostrava, telefon: 950 179 211, e-mail: ostrava@suip.cz

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ,Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Publikováno: 16. 7. 2013