Rozhlasový či televizní poplatek u podnikání

Rozhlasový či televizní poplatek u podnikání.
Další z povinností podnikatelů a právnických osob je registrace a placení poplatků za držení rozhlasového a televizního přijímače.

Rozhlasový a televizní poplatek – často se na tuto povinnost zapomíná.

Rozhlasový poplatek:

Rozhlasový či televizní poplatek. Právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají.

Co je to rozhlasový přijímač? Je to např. rádio, autorádio, počítač či notebook s FM/DBM- T tunerem, TV.

Poplatníci hradí rozhlasové poplatky čtvrtletně, pololetně nebo ročně, a to trvalým příkazem nebo jednotlivými příkazy z bankovního účtu do 15. dne prvního měsíce zvoleného období.

Nový poplatník je povinen přihlásit se k placení rozhlasových poplatků do 15 dnů od nabytí přijímače či přijímačů. Pro registraci rozhlasového poplatku využijte stránky Českého rozhlasu.

Místem pro oznamování změn a přihlašování poplatníků je přímo Český rozhlas.
Při porušení povinností poplatníka, vymezených zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve výši 1000 Kč nebo 5000 Kč.
Rozhlasový či televizní poplatek
Televizní poplatek:

Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb., právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která je vlastníkem televizního přijímače. Poplatek se platí z každého televizního přijímače. Poplatník, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává televizní přijímače, platí poplatek pouze z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven.

Poplatek je splatný do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Termíny splatností televizního poplatku:

čtvrtletí I.do 15.01.
čtvrtletí II.do 15.04.
čtvrtletí III.do 15.07.
čtvrtletí IV.do 15.10.

Poplatník je povinen oznámit České televizi veškeré změny související s evidencí poplatníka a televizního přijímače, například změnu počtu přijímačů, změnu obchodního jména, změnu adresy, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Tato oznamovací povinnost a lhůta se vztahuje i na odhlášení přijímače z evidence.

Přihláška k platbě televizního poplatku, změny v evidovaných údajích i odhláška se provádí vyplněním příslušného tiskopisu a jeho zasláním přímo České televizi ( Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4). Příslušné formuláře je možné získat stažením z této stránky, nebo Vám jej na vyžádání (tel. 261 133 885, poplatky@ceskatelevize.cz) zašlou poštou. Přihlásit se rovněž můžete on-line.

Po obdržení vyplněné přihlášky zašle Česká televize poplatníkovi zpět informaci o přiděleném variabilním symbolu (VS) pro platby televizního poplatku a datum, od kdy má televizní poplatek platit přímo České televizi.

Televizní poplatek se platí bezhotovostně na účet České televize, č.ú. 8029-180 006 0583 / 0300 (IBAN: CZ40 0300 0080 2918 0006 0583) pod variabilním symbolem přiděleným při přihlášení Českou televizí.

Je tedy na každém podnikateli, či jednateli právnické osoby, zda má své povinnosti splněné a hradí správnou výši. Rozhlasový či televizní poplatek musí být uhrazen včas a ve správné výši. 

Rozhlasový poplatek za používání vozidel pro podnikání je jedna povinnost a další je vedení knihu jízd více info: kniha jízd.

Rozhlasový či televizní poplatek je jedním z mnoha poplatků, který musí podnikatelé hradit.

 

Publikováno: 26. 11. 2018
Razítka Trodat 4911 jsou vhodná pro tisk základních firemních údajů, např. firma, sídlo firmy, telefon a IČ, ale...
Cestovní verze reliéfního razítka ES-6 s rozměrem otisku 50 x 25 mm. Vhodné na nenapodobitelné značení listin....
Razítka jsou vhodná pro tisk základních firemních údajů, např. firma, sídlo firmy, telefon a IČ. Vzhledem k...
Vysoce hlazený papír je příjemný a jemný na dotek s vynikající vizuální texturou povrchu. Vyniká svou absolutní...
Vysoce hlazený papír je příjemný a jemný na dotek s vynikající vizuální texturou povrchu. Vyniká svou absolutní...
Černý vizitkář na 72 ks vizitek. Obal je vyroben z kůže. Na vizitkáři je kovová přezka, do které je možno...

Warning: XMLReader::XML(): Empty string supplied as input in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 12

Warning: XMLReader::read(): Load Data before trying to read in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 13
790 LT je pomaleji schnoucí barva určena speciálně pro značení plastů. Vhodná zejména pro značení elektronických...
Rychleschnoucí barva určena speciálně pro značení plastů. Vhodná zejména pro značení elektronických desek s...
Barva Coloris 8300 P je odolná vůči praní a čištění pomocí solventních čisticích prostředků, které nenarušují...