Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

Příspěvek je poskytován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Jak získám příspěvek?

Nepobírám přídavek na dítě
Podat žádost bude možné od 15. srpna v jednoduchém formuláři. Budete potřebovat jen elektronickou identitu občana (bank ID, NIA ID apod.) Druhou možností je přijít osobně na vybrané pracoviště Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu). Nezáleží na tom, zda jste zaměstnáni nebo na mateřské či rodičovské, případně bez práce nebo podnikáte. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Pobírám přídavek na dítě
Pokud jste v červenci pobírali PŘÍDAVEK NA DÍTĚ, které nedosáhlo před 2. srpnem dospělosti, pak tento jednorázový příspěvek 5000 Kč dostanete automaticky a nemusíte o nic žádat. Příspěvek dostanete nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna.

Kdo má nárok na jednorázový příspěvek na dítě?MPSV

Dítě narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022
• které má v ČR trvalý pobyt a bydliště
• příjem posuzovaných osob (rodič dítěte, manželky/manžela, druha/družky, partnera /partnerky) v roce 2021 nepřesáhl 1 milion korun hrubého.

Jak se budou započítávat příjmy u OSVČ v paušálním režimu?

Vykonávala-li osoba, která bude posuzovanou osobou podle svého prohlášení v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, bude se jí počítat jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Tzn. min. částka 18 900 Kč.
Jak zjistím, jestli moje příjmy přesahují zákonem stanovenou hranici jednoho milionu korun? Pro zjištění hranice příjmu pro nárok na jednorázový příspěvek na dítě je třeba sečíst všechny výše  uvedené příjmy, pokud jste je v roce 2021 měl/a. Veškeré informace naleznete v daňovém přiznání za rok 2021, případně pokud za Vás daně vyřizuje Váš zaměstnavatel, zeptejte se své mzdové účetní. Příjmy v rodině se sčítají dohromady.

Jaké příjmy se zohledňují?

Jedná se o příjmy v roce 2021, které jsou předmětem daně z příjmů, jedná se o:
• příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání),
• příjmy ze samostatné činnosti (podnikání),
• příjmy z nájmu,
• ostatní příjmy §8 zákona o daních z příjmů.
• dávky nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, všechny druhy důchodů, podpora v nezaměstnanosti
• rodičovský příspěvek, a další.

více info: MPSV, V případě problémů či nejasností vám pomůžou na čísle 950 194 444 v době od 8:00 do 20:00.
Můžete se v pracovní době obrátit také na call centrum Úřadu práce: 800 77 99 00.

publikováno: 3.8.2022