Antivirus – podpora zaměstnanosti prodloužení

Antivirus – podpora zaměstnanosti prodloužení

V současné době je možné žádat o proplacení náhrad u těchto zaměstnanců:

 • karanténa, Antivirus A, proplatí 80%
 • prostoje, z důvodu uzavření z nařízení vlády, Antivirus A Plus, proplatí 100%
 • prostoje, z důvodu omezeni v činnosti, Antivirus B, proplatí 60%

Nově budou mít zaměstnavatelé v režimu A od 1. října nárok na celou částku vyplacených náhrad, nikoli jen 80 %, jak tomu bylo dosud.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:Antivirus - podpora zaměstnanosti prodloužení

Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují Antivirus – podpora zaměstnanosti prodloužení?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve třech režimech:

Režim Antivirus A Plus:

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).

 • Netýká se nařízených karantén. Pro ně nadále platí režim A.
 • Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. V případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen).
 • Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec.
 • Za překážky v práci vzniklé za říjen, listopad, prosinec 2020

Režim Antivirus A:

Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz níže)

 • Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31. 12. 2020 na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci.
 • Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény.
 • Výše příspěvku je 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc

Režim Antivirus B:

 • Doba uznatelnosti výdajů byla prodloužena do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud.
 • Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
 • Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, včetně pojistného.
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti.
Antivirus – podpora zaměstnanosti prodloužení je schválen vládou do konce roku dne 14.10.2020.

Jak na podávání žádostí?

Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektrizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce listopadu. Podat žádost je možné ZDE.

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás.

Návod na žádost: manuál

Zdroj: MPSV

Publikováno: 6. 4. 2020

Aktualizováno: 4. 11. 2020