Archivace dokladů v účetnictví

Archivace dokladů v účetnictví je pro jednatele firem důležitá z hlediska prokázání výnosů a nákladů.

Každá právnická osoba je povinna zaznamenávat účetní případy pouze na základě průkazných účetních záznamů.

Účetní jednotky proto musí doklady archivovat.Archivace dokladů v účetnictví

Účetní jednotky se řídí Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Archivace u malých a mikro účetních jednotek vedoucích účetnictví, bez auditu: právnické nebo fyzické osoby archivují prvotní doklady, které byly zaúčtovány 5 let
 • Bankovní výpisy, pokladní doklady
 • Zápočty, interní doklady
 • Pohledávky, závazky
 • Inventura majetku, zásob, finančního majetku, kopie velkých technických průkazů vozidel
 • Přiznání k dani z příjmů, účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) dle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., 10 let

Doklady předané našim klientům na CD

 • Účtová osnova, pokud je aktualizována
 • Deník (účetní knihy dle §13)
 • Hlavní kniha, měsíční
 • Knihy analytických účtů
 • Knihy podrozvahových účtů
 • Knihu interních dokladů
 • Saldo účtů
 • Kniha všech pohledávek a závazků
 • Karty majetku, Plánované daňové odpisy dlouhodobého majetku
Plátci DPH: archivace dokladů v účetnictví, mimo jiné doklady všechny prvotní daňové doklady. Daňové doklady lze převést do elektronické podoby. Lhůta archivace je 10 let.
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení, Záznamní povinnost
Zaměstnavatelé: zaměstnavatelé archivují nejen pro potřeby sociální správy, zdravotní pojišťovny (lhůta pro archivaci 5 let)
 • Pracovní smlouvy, včetně všech dodatků
 • Prohlášení poplatníka, včetně všech příloh
 • Karty zaměstnanců, Docházku zaměstnanců
 • Vnitřní předpis (lhůta pro archivaci 10 let), Zápisy z kontrol

Doklady předané našim klientům na CD

 • ELDP (lhůta pro archivaci 3 roky)
 • Evidenci starobního nebo invalidního důchodu dle §37/1 (lhůta pro archivaci 10 let)
 • Mzdové listy (lhůta pro archivaci 30 let)
Obchodní korporace jsou povinny dle zákona o obchodních korporacích archivovat tyto dokumenty:
 • zakladatelské dokumenty, statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata,
 • dokumenty o přeměnách, zrušení a zániku právnických osob,
 • protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami,
 • výroční zprávy, zprávy o auditu,
 • mimořádné inventarizace majetku,
 • smlouvy a listiny osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem,
 • dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek,
 • finanční dokumenty – účetní závěrky,
 • podnikatelské záměry, vývojové studie,
 • dokumentace výrobků (finální výkresy sestavení či sestav, prospekty, katalogy, vzorkovnice).

Publikováno: 4. 6. 2019

211,- Kč
174,- Kč bez DPH
Razítko s hotovým textem - DOBÍRKA. Razítko vyniká příjemnou rukojetí a atraktivním designem. Je připraveno k...
Razítka jsou vhodná pro tisk základních firemních údajů, např. firma, sídlo firmy, telefon a IČ. Vzhledem k...
Klasické plastové samonamáčecí razítko Shiny Printer Line S-829 je vhodné např. pro firmení údaje a logo firmy....
Papírová poznámková kartička do rotačních a lineárních vizitkářů Rotacard. Balení obsahuje 50 ks kartiček....
Kovový vizitkář ve stříbrné lesklé barvě. Vhodný do tašky, kabelky či do kapsy. Kapacita je cca 10 ks vizitek...
Kovový vizitkář ve stříbrné lesklé barvě doplněn o černou koženku. Vhodný do tašky, kabelky či do kapsy....
OLFA RTY-3/G velký kruhový otočný řezač 60 mm, možnost napojení vodícího ramene.
OLFA LBD-50 je segmentová čepel pro řezače - šířka 18 mm, úhel špičky čepele 59°. Balení je v pouzdře po 50 ks.
OLFA KB4-S/5 Jednostranná čepel do skalpelu - určená pro rovné řezy. Balení: KB4-S/5 = 5 ks čepelí v pouzdře.
Barva 4340 P je vhodná pro značení všech předmětů s dobrými absorpčními vlastnostmi, např. papír, lepenka, letáky...
Barva R 9 má extrémně všestranné použití. Je vhodná jak pro manuální razítkování, tak pro využití ve...
Barva je velice vhodná pro použití v samonamáčecích razítkách. V podušce vydrží dlouhou dobu bez zaschnutí....