Archivace dokladů v účetnictví

Archivace dokladů v účetnictví je pro jednatele firem důležitá z hlediska prokázání výnosů a nákladů.

Každá právnická osoba je povinna zaznamenávat účetní případy pouze na základě průkazných účetních záznamů.

Účetní jednotky proto musí doklady archivovat.Archivace dokladů v účetnictví

Účetní jednotky se řídí Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Archivace u malých a mikro účetních jednotek vedoucích účetnictví, bez auditu: právnické nebo fyzické osoby archivují prvotní doklady, které byly zaúčtovány 5 let
 • Bankovní výpisy, pokladní doklady
 • Zápočty, interní doklady
 • Pohledávky, závazky
 • Inventura majetku, zásob, finančního majetku, kopie velkých technických průkazů vozidel
 • Přiznání k dani z příjmů, účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) dle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., 10 let

Doklady předané našim klientům na CD

 • Účtová osnova, pokud je aktualizována
 • Deník (účetní knihy dle §13)
 • Hlavní kniha, měsíční
 • Knihy analytických účtů
 • Knihy podrozvahových účtů
 • Knihu interních dokladů
 • Saldo účtů
 • Kniha všech pohledávek a závazků
 • Karty majetku, Plánované daňové odpisy dlouhodobého majetku
Plátci DPH: archivace dokladů v účetnictví, mimo jiné doklady všechny prvotní daňové doklady. Daňové doklady lze převést do elektronické podoby. Lhůta archivace je 10 let.
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení, Záznamní povinnost
Zaměstnavatelé: zaměstnavatelé archivují nejen pro potřeby sociální správy, zdravotní pojišťovny (lhůta pro archivaci 5 let)
 • Pracovní smlouvy, včetně všech dodatků
 • Prohlášení poplatníka, včetně všech příloh
 • Karty zaměstnanců, Docházku zaměstnanců
 • Vnitřní předpis (lhůta pro archivaci 10 let), Zápisy z kontrol

Doklady předané našim klientům na CD

 • ELDP (lhůta pro archivaci 3 roky)
 • Evidenci starobního nebo invalidního důchodu dle §37/1 (lhůta pro archivaci 10 let)
 • Mzdové listy (lhůta pro archivaci 30 let)
Obchodní korporace jsou povinny dle zákona o obchodních korporacích archivovat tyto dokumenty:
 • zakladatelské dokumenty, statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata,
 • dokumenty o přeměnách, zrušení a zániku právnických osob,
 • protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami,
 • výroční zprávy, zprávy o auditu,
 • mimořádné inventarizace majetku,
 • smlouvy a listiny osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem,
 • dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek,
 • finanční dokumenty – účetní závěrky,
 • podnikatelské záměry, vývojové studie,
 • dokumentace výrobků (finální výkresy sestavení či sestav, prospekty, katalogy, vzorkovnice).

Publikováno: 4. 6. 2019

Nejprodávanější samonamáčecí plastová razítka Trodat Printy 4912, zelené barvy. Optimální razítko pro umístění...
3 353,- Kč
2 771,- Kč bez DPH
Razítková barva (tyrkysová) pro razítka a podušky. Další odstíny: vínová, hnědá, žlutá, mint, oranžová,...
Hotový motiv písmene "L" je určený pro pečetní razítka. Prodává se jako samostatná výměnná matrice, ke které je...
Náhradní fóliová náplň na vizitky pro rotační vizitkáře Rotacard. Balení obsahuje 50 ks obalů, do kterých je...
Vysoce hlazený papír je příjemný a jemný na dotek s vynikající vizuální texturou povrchu. Vyniká svou absolutní...
Rotační vizitkář obsahuje v balení 225 pouzder pro uložení 450 ks vizitek a plastový abecední rejstřík...

Warning: XMLReader::XML(): Empty string supplied as input in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 12

Warning: XMLReader::read(): Load Data before trying to read in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 13
Barva Coloris 500 P je určena pro dočasné značení textilu, např. pro kontrolu kvality nebo výrobních kroků. Špatně...
Barva R 9 má extrémně všestranné použití. Je vhodná jak pro manuální razítkování, tak pro využití ve...
Barva Coloris 500 P je určena pro dočasné značení textilu, např. pro kontrolu kvality nebo výrobních kroků. Špatně...