Antivirus – podpora zaměstnanosti prodloužení

Antivirus – podpora zaměstnanosti prodloužení

V současné době je možné žádat o proplacení náhrad u těchto zaměstnanců:

 • karanténa,  Antivirus A, proplatí 80%
 • prostoje, z důvodu uzavření z nařízení vlády, Antivirus A Plus, proplatí 100%
 • prostoje, z důvodu omezeni v činnosti, Antivirus B, proplatí 60%

Nově budou mít zaměstnavatelé v režimu A od 1. října nárok na celou částku vyplacených náhrad, nikoli jen 80 %, jak tomu bylo dosud.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:Antivirus - podpora zaměstnanosti prodloužení

Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve třech režimech:

Režim Antivirus A Plus:

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).

 • Netýká se nařízených karantén. Pro ně nadále platí režim A.
 • Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. V případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen).
 • Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec.
 • Za překážky v práci vzniklé za říjen, listopad, prosinec 2020

Režim Antivirus A:

Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz níže)

 • Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31. 12. 2020 na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci.
 • Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény.
 • Výše příspěvku je 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc

Režim Antivirus B:

 • Doba uznatelnosti výdajů byla prodloužena do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud.
 • Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
 • Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, včetně pojistného.
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti.
Antivirus – podpora zaměstnanosti prodloužení je schválen vládou do konce roku dne 14.10.2020.

Jak na podávání žádostí?

Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektrizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce listopadu. Podat žádost je možné ZDE.

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás.

Návod na žádost: manuál

Zdroj: MPSV

Publikováno: 6. 4. 2020

Aktualizováno: 4. 11. 2020

Pokud potřebujete tisknout s razítkem delší jednořádkové texty jejichž obsah se zcela nebo z části mění, použijte...
Razítkovací poduška o rozměru 65 x 45 mm. Vhodná např. pro namáčení dřevěných razítek, číslovacích a...
Kulaté samonamáčecí razítko Shiny Printer Line R-552 s textovou deskou s maximální velikostí otisku o průměru 52 mm....
Oboustranně několikrát natíraný, bezdřevý, bílý, křidový papír. Vyniká vysokou bělostí a hladkým povrchem....
Vysoce hlazený papír je příjemný a jemný na dotek s vynikající vizuální texturou povrchu. Vyniká svou absolutní...
Grafický pauzovací papír. Vhodný pro jednostranný tisk vizitek. Pauzovací papír je částečně průsvitný, což...
OLFA LBD-10 je segmentová čepel pro řezače - šířka 18 mm, úhel špičky čepele 59°. Balení je v pouzdře po 10 ks.
OLFA DC-4 je bezpečnostní box na uložení použitých čepelí. Box slouží k uložení použité čepele i k jejímu...
OLFA tužkový skalpel AK-4 s kovovým uchycením čepele, protiskluzová guma na rukojeti, u modelu 3 náhradní čepele –...
Rychleschnoucí barva určena speciálně pro značení plastů. Vhodná zejména pro značení elektronických desek s...
790 LT je pomaleji schnoucí barva určena speciálně pro značení plastů. Vhodná zejména pro značení elektronických...
Barva R 9 má extrémně všestranné použití. Je vhodná jak pro manuální razítkování, tak pro využití ve...